Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Poříčí 7/9, 639 00 Brno-střed

1. linie

učebna 50
18:00
Jana Nováčková: Unschooling

Jedním z hlavních hostů naší Noci je Jana Nováčková, psycholožka, autorka publikace Mýty ve vzdělávání a spoluautorka knihy a série workshopů Respektovat a být respektován.

Lektorování se věnuje již od roku 1990 a téma, kterému se dlouhodobě profesně věnuje, je změna vzdělávání.

Na své přednášce nám představí vzdělávání založené na předpokladu, že lidé jsou přirozeně zvídaví a za správných okolností se učí spontánně a bez donucení. Dozvíme se o výhodách takového učení i jeho limitech, a také o možném propojení unschoolingu a školy.

Jana Nováčková: Unschooling
22:00
Irena Janíková: Demokratické školy

Irena Janíková - psycholožka, která nasdílí zkušenosti z brněnské demokratické školy Ježek bez klece a ze stáže v Berlíně na demokratických školách DSX a Ting Schule. Irena též navštivila nejstarší demokratickou školu v Evropě - Summerhill. V současnosti se Irena věnuje lektorování workshopů zaměřených na téma zodpovědnost a svoboda.

Irena Janíková: Demokratické školy

2. linie

dvorek/učebna 10
18:00
Martin Kříž: Učení venku

Martin Kříž. Je programovým ředitelem Chaloupek o.p.s., školského zařízení zaměřeného na ekologickou výchovu. Věnuje se výuce ve školní zahradě, badatelsky orientované výuce a místně ukotvenému učení. Píše metodiky zaměřené na terénní výuku. Vzdělává učitele a studenty pedagogických oborů. Praktické ukázky výuky ve školní zahradě či v terénu zaměřené nejen na přírodovědné předměty.

Na workshopu Učíme se venku Martina uvidíte, jakým způsobem lze venku v parku či na zahradě učit nejrůznější předměty. Upozorní na význam výuky v přírodě a v reálném prostředí.

Martin Kříž: Učení venku
20:00
Lucie Jarkovská: Jak obstát při sexuální výchově

Lucie Jarkovská se zabývá genderově citlivou výchovou a vzděláváním. Je členkou Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a právě toto téma nabídne na Noci vzdělávání. Formou stand-upu nás seznámí s tím, kdy je nejlepší se sexuální výchovou začít, jakých se vyvarovat chyb a jak souvisí sexuální výchova s genderovou rovností.

Lucie Jarkovská: Jak obstát při sexuální výchově
22:00
Milada Smutná, Mgr.: Praktická pedagogika

Jako expertka na grafomotoriku a speciální pedagožka se zahraničním vzděláním vede děti a jejich rodiče k radosti ze vzdělávání. Vždy nadchne dítě k tomu, aby hledalo své dobré stránky a pouštělo se i do věcí, kterých se obává. Pro každé dítě vytváří individuální plán sebe rozvoje, stanovuje kombinaci postupů, metod a pomůcek přímo na míru pro jeho nejrychlejší posun vpřed.

Milada Smutná, Mgr.: Praktická pedagogika

3. linie

učebna 11
18:00
Pavel Houška a Markéta Kovářová: Velké otázky ve výuce

Pavel Houška Vás společně se svou kolegyní Markétou, letos zasvětí do toho, jaké to je, učit na inovativní Základní škole Heuréka, kde děti podporují v jejich přirozené zvídavosti a zájmu o svět kolem nich.

Seznámí vás s fungováním konceptu učení skrze tzv. Velké otázky, nechají vás nahlédnout pod pokličku jejich příprav, organizace i realizace.

Tuto výuku si také budete moci vyzkoušet na vlastní kůži!

Pavel Houška a Markéta Kovářová: Velké otázky ve výuce
20:00
Martin Hak: Řemeslo vypravěčů ve škole

Lektor a vypravěč příběhů Martin Hak již 18 let vypráví dětem i dospělým a zájemce učí, jak s příběhy pracovat tam, kde nejde jen o zábavu.

Ohniskem jeho workshopu na Noci vzdělávání bude umění obrazotvorby. Vyzkoušíme nástroje, jimiž vypravěč tvoří obrazy děje. Jde totiž o to, aby posluchač-divák mohl prožívat, rozumět, přemýšlet. Vše uzavřeme diskusní výzvou „Co s tím ve škole?“

Martin Hak: Řemeslo vypravěčů ve škole
22:00
Alena Kohoutová: Badatelská výuka

Alena Kohoutová se více než 10 let zabývá environmentální výchovou (Ekocentrum Podhoubí, TEREZA Praha, Sluňákov).

Na workshopu Badatelská výuka získáte přehled o základních krocích v badatelské výuce a vyzkoušíte si, jak ji aplikovat v praxi. Společně si také budeme povídat o tom, co nám může badatelství ve třídě přinést, v čem nám může pomoci a jaká jsou jeho úskalí.!

Alena Kohoutová: Badatelská výuka

Pojďme, budeme si hrát

18:00, 19:00 RUV
Fakescape: Unikni dezinformacím

Při únikové hře s názvem Fakescape na vás čeká velké dobrodružství, při kterém budete čelit manipulativním technikám, budete nuceni si ověřovat informace, vyhledávat a poznávat kvalitní zdroje. Zároveň si procvičíte i koordinaci a práci v týmu. Na tuto část programu je nutná registrace! Registrační formulář naleznete zde: https://goo.gl/forms/UwapWSknNvRdaeb53

Fakescape: Unikni dezinformacím
18:00 učebna 6
Post Bellum: Lidi to tak nenechaj

Zážitkový workshop, který účastníkům umožňuje na vlastní kůži poznat, jak lze žákům netradičně zprostředkovat dějiny 20. století. Na workshopu dostanete příležitost vžít se do uvažování jednoho studenta v rychle se měnícím poválečném Československu, který stojí před důležitým rozhodnutím. Co všechno musel vzít v úvahu? A co bylo v sázce? Na tuto část programu je nutná registrace! Registrační formulář naleznete zde: https://goo.gl/forms/qFa0xXu54OaBV9nV2

Post Bellum: Lidi to tak nenechaj
20:00 RUV
Alžběta Jelínková: Workshop improvizace

Alžběta, kterou můžete znát například z One woman improshow, se improvizaci věnuje více než pět let a za tu dobu sama absolvovala řadu kurzů, mimo jiné také s průkopníkem divadelní improvizace Keithem Johnstonem.

A co je důležité pro její workshop na Noci vzdělávání? Abyste se dobře bavili, užili si to a přitom rozvíjeli svoji schopnost spolupráce, komunikace či kreativity. Je docela možné, že se o sobě dozvíte něco, o čem jste dřív neměli ponětí!

Alžběta Jelínková: Workshop improvizace

Fotky z loňských ročníků

Minulý ročník Minulý ročník Minulý ročník Minulý ročník Minulý ročník Minulý ročník Minulý ročník Minulý ročník Minulý ročník Minulý ročník
Otevři podrobnosti
Zavři podrobnosti